ประวัติการทำงาน ดร. วิริยะ ชูปวีณ

ผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแสง

วุฒิการศึกษา

            ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยหนันไค เมืองเทียนสิน ประเทศจีน

            ปริญญาโท และ เอก  ทางวิศกรรมไฟฟ้า เชี่ยวชาญทางอิเล็กโทรออฟติคส์เลเซอร์ และฮอโลแกรมจากมหาวิทยาลัยเพ็นซิลเวเนียเสตท รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

1999-2002    ผู้ก่อตั้ง และประธาน บริษัท แอเชอร์ โฟโทนิคส์ จำกัด ทำการผลิตฮอโลแกรมชนิดต่างๆ

1993-1999    ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอิเล็กทรอ-ออปติกส์ เป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตฮอโลแกรมสู่ประเทศไทย ได้ออกแบบและก่อตั้งต้นแบบสายการผลิตฮอโลแกรมเชิงวิจัย สังกัดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

1997-1999    อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาภาพถ่ายและการพิมพ์ และเปิดสอนวิชาใหม่ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาแสงและโฟโทนิคส์

1997-2000    คณะกรรมการที่ปรึกษาระดับชาติ เป็นที่ปรึกษาและดูแล ศูนย์วิจัยเครื่องกำเนิดแสงเอ็กซเรย์ซินโครตรอนแห่งชาติ

1985-1992    ได้รับสิทธิบัตรทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีแสง จากสหรัฐอเมริกาหลายฉบับ

1989-1992    นักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ ณ สถาบันวิจัยแห่งชาติลอเรนซ์ เบอร์คลี่ย์ มหาวิทยาลัยเบอร์คลี่ย์ รัฐแคลิฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทางแสง ตรวจ วัด และประเมินผลอุปกรณ์ทางแสงของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน เอ็กซเรย์

1989             นักวิทยาศาสตร์รับเชิญ ณ สถาบันวิจัยแห่งชาติ บรุคเฮฟเวน รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ทำการวิจัยและพัฒนา เครื่องกำเนิดแสงเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ และทางการแพทย์

1978-1989    ทำงานกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง ทำงานวิจัยและพัฒนา เครื่องมือเลเซอร์สำหรับการแพทย์ ออกแบบสร้างและผลิตเครื่องมือทางการแพทย์หลายชนิด และสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์เลเซอร์ของบริษัท ในปี คศ. 1987 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการออกแบบ และสร้างต้นแบบเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจภายในร่างกายมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และคอมพิวเตอร์ ที่นครชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา

1976-1978    ผู้อำนวยการแผนกโสตทัศนอุปกรณ์ทางแพทย์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ถ่ายฮอโลแกรมเพื่อใช้วิเคราะห์ทางการแพทย์

1964-1976    หัวหน้าแผนกวิจัยทางฟิสิกส์ The Chinese Academy of Sciences, The Shanghai Research Institute of Optics and Fine Mechanics, Shanghai, China เป็นนักวิศวกรทางแสง ออกแบบ สร้าง ปรับปรุง ทดสอบ วิจัย และพัฒนาระบบเลเซอร์ สร้างเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เลเซอร์ เช่น สร้างเครื่องรูบี้เลเซอร์ใช้ในการผ่าตัดสายตา เป็นเครื่องแรกของประเทศจีน และเครื่องมือทางแสงอื่นๆ อีกหลายชนิด