บริษัท แอเชอร์ โฟโทนิคส์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตฮอโลแกรมครบวงจร แห่งเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ฮอโลแกรมด้วยระบบแสงเลเซอร์ (Optical Variable Device) การชุบแม่พิมพ์ด้วยเงินและนิกเกิ้ล การพิมพ์สลัก และกระบวนการอื่นๆ จนกระทั่งสำเร็จเป็นชิ้นงานฮอโลแกรมที่จะนำไปใช้งานต่างๆ 

บริษัทฯก่อตั้งขึ้นโดย ดร.วิริยะ ชูปวีณ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเลเซอร์ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ริเริ่มอุตสาหกรรมฮอโลแกรมในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยนับเป็นประเทศที่ 16 ในโลก และเป็นประเทศแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ฮอโลแกรมเพื่อการป้องกันการปลอมแปลง

บริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงขึ้นมาหลายระดับ และหลายรูปแบบให้ผู้ใช้ ได้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการฮอโลแกรมที่ใช้ทางด้านป้องกันการปลอมแปลง เอกสารสำคัญ สินค้าแบรนด์เนม และยังใช้เป็นวัสดุในการพิพม์สำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 

การผลิตของบริษัทฯ ได้ทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ฮอโลแกรมจากต่างประเทศ อีกทั้งยังได้ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศด้วย

ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี ที่บริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นมา บริษัทฯได้เป็นผู้นำในด้านการผลิตฮอโลแกรมเพื่อป้องกันการปลอมแปลงให้กับหน่วยงานเอกชน และ หน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

ตราพระราชทานสัญลักษณ์นกยูง กรมหม่อนไหม สำหรับติดผ้าไหมไทย สี่ ชนิด

ตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี

ตราราชบัณฑิตยสถานสำหรับติดหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ป้ายเสียภาษีประจำปี ของกรมการขนส่งทางบก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก แห่งราชอาณาจักรประชาชนลาว

 ในปี พศ. 2546 บริษัทฯ ได้รับเกรียติเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฮอโลแกรมนานาชาติ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ จนถึงปัจจุบัน

ผลงานเด่น

ประวัติ ดร.วิริยะ ผู้ก่อตั้งบริษัท

แผนผังเว็บไซต์